Akademik Kadro


BİYOLOJİ BÖLÜMÜ

Prof. Dr. Meral FENT

Görev : ZOOLOJİ (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 235 28 25 » Dahili : 1176
TÜ E-Posta : meralfent@trakya.edu.tr

Prof. Dr. Murat YURTCAN

Görev : GENEL BİYOLOJİ (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 235 28 25 » Dahili : 1177
TÜ E-Posta : myurtcan@trakya.edu.tr

Doç. Dr. Mehmet AYBEKE

Görev : BOTANİK (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 235 28 24 » Dahili : 1183
TÜ E-Posta : mehmetaybeke@trakya.edu.tr

Yrd. Doç. Dr. Mustafa KAYA

Görev : ZOOLOJİ (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 235 28 24 » Dahili : 1186
TÜ E-Posta : mkaya@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Dr. Mitat AYDOĞDU

Görev : ZOOLOJİ (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 235 28 25 » Dahili : 1195
TÜ E-Posta : mitataydogdu@trakya.edu.tr

FİZİK BÖLÜMÜ

Prof. Dr. Mustafa ÖZCAN

Görev : YÜKSEK ENERJİ VE PLAZMA FİZİĞİ (Anabilim Dalı Başkanı)
TÜ E-Posta : ozcanm@trakya.edu.tr

Doç. Dr. Mehmet Akif SABANER

Görev : YÜKSEK ENERJİ VE PLAZMA FİZİĞİ (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 235 95 92 » Dahili : 1144
TÜ E-Posta : asabaner@trakya.edu.tr

Yrd. Doç. Dr. Mustafa ÇALIŞKAN

Görev : ATOM VE MOLEKÜL FİZİĞİ (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 235 11 79 » Dahili : 1154
TÜ E-Posta : mustafacaliskan@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Dr. Melek KIR

Görev : NÜLEER FİZİK (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : melekkir@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Dr. Mutlu ÇOLAKOĞULLARI

Görev : KATIHAL FİZİĞİ (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 235 11 79 » Dahili : 1124
TÜ E-Posta : mutlucolakogullari@trakya.edu.tr

KİMYA BÖLÜMÜ

Prof. Dr. Mesut KAÇAN

Görev : KİMYA BÖLÜMÜ (Bölüm Başkanı)
ORGANİK KİMYA (Anabilim Dalı Başkanı)
ORGANİK KİMYA (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 235 95 92 » Dahili : 1240
TÜ E-Posta : mesutkacan@trakya.edu.tr

Doç. Dr. Mesut BOZ

Görev : ORGANİK KİMYA (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 235 95 92 » Dahili : 1233
TÜ E-Posta : mesutboz@trakya.edu.tr

Doç. Dr. Murat TÜRKYILMAZ

Görev : ANORGANİK KİMYA (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 235 95 92 » Dahili : 1251
TÜ E-Posta : mturkyilmaz@trakya.edu.tr

MATEMATİK BÖLÜMÜ

Prof. Dr. Mediha Hülya İŞCAN

Görev : MATEMATİK BÖLÜMÜ (Bölüm Başkanı)
CEBİR VE SAYILAR TEORİSİ (Anabilim Dalı Başkanı)
TOPOLOJİ (Anabilim Dalı Başkanı)
Telefon : 0 (284) 235 28 26 » Dahili : 1113
TÜ E-Posta : hulyaiscan@trakya.edu.tr

Yrd. Doç. Dr. Mustafa TELCİ

Görev : ANALİZ VE FONKSİYONLAR TEORİSİ (Anabilim Dalı Başkanı)
Telefon : 0 (284) 235 28 24 » Dahili : 1117
TÜ E-Posta : mtelci@trakya.edu.tr

Doç. Dr. Mehmet SEZGİN

Görev : UYGULAMALI MATEMATİK (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 235 28 24 » Dahili : 1118
TÜ E-Posta : mehmetsezgin@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Dr. Mustafa ÖZKAN

Görev : ANALİZ VE FONKSİYONLAR TEORİSİ (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 235 28 24 » Dahili : 1121
TÜ E-Posta : mustafaozkan@trakya.edu.tr