Akademik Kadro


BİYOLOJİ BÖLÜMÜ

Prof. Dr. Ahmet ASAN

Görev : GENEL BİYOLOJİ (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 235 28 24 » Dahili : 1219
TÜ E-Posta : ahasan@trakya.edu.tr

Prof. Dr. Ayşegül ÇERKEZKAYABEKİR

Görev : MOLEKÜLER (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 235 28 24 » Dahili : 1175
TÜ E-Posta : aysegulckb@trakya.edu.tr

FİZİK BÖLÜMÜ

Prof. Dr. Aydın ULUBEY

Görev : KATIHAL FİZİĞİ (Anabilim Dalı Başkanı)
KATIHAL FİZİĞİ (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 235 95 92 » Dahili : 1137
TÜ E-Posta : aydinulubey@trakya.edu.tr

Yrd. Doç. Dr. Ali İhsan MEŞE

Görev : KATIHAL FİZİĞİ (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 235 95 92 » Dahili : 1177
TÜ E-Posta : aliihsanmese@trakya.edu.tr

KİMYA BÖLÜMÜ

Arş. Gör. Dr. Ayşen Şuekinci YILMAZ

Görev : ORGANİK KİMYA (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 235 95 92 » Dahili : 1222
TÜ E-Posta : aysensuekinci@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Ali Osman KARATAVUK

Görev : ORGANİK KİMYA (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : aosmankaratavuk@trakya.edu.tr

MATEMATİK BÖLÜMÜ

Yrd. Doç. Dr. Arzu GÜLEROĞLU

Görev : UYGULAMALI MATEMATİK (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 235 28 25 » Dahili : 1121
TÜ E-Posta : arzuguleroglu@trakya.edu.tr