Akademik Kadro


BİYOLOJİ BÖLÜMÜ

Prof. Dr. Hüseyin GÜHER

Görev : HİDROBİYOLOJİ (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (282) 235 28 25 » Dahili : 1173
TÜ E-Posta : huseying@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Hayati ARDA

Görev : BOTANİK (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 235 28 24 » Dahili : 1187
TÜ E-Posta : harda@trakya.edu.tr

FİZİK BÖLÜMÜ

Dr. Öğr. Üyesi Hülya KES

Görev : ATOM VE MOLEKÜL FİZİĞİ (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 235 11 79 » Dahili : 1155
TÜ E-Posta : hulyakesuyguner@trakya.edu.tr

KİMYA BÖLÜMÜ

Prof. Dr. Hülya YAĞAR

Görev : BİYOKİMYA (Anabilim Dalı Başkanı)
BİYOKİMYA (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 235 95 92 » Dahili : 1226
TÜ E-Posta : hyagar@trakya.edu.tr

Prof. Dr. Hüseyin Rıza Ferhat KARABULUT

Görev : ORGANİK KİMYA (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 235 95 92 » Dahili : 1234
TÜ E-Posta : fkarabulut@trakya.edu.tr

Doç. Dr. Hakkı Mevlüt ÖZCAN

Görev : BİYOKİMYA (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 235 95 92 » Dahili : 1245
TÜ E-Posta : hmevlutozcan@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Hayrettin BEYNEK

Görev : ORGANİK KİMYA (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 235 11 79 » Dahili : 1235
TÜ E-Posta : hayrettinbeynek@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Dr. Hafize Özcan (ÇALIŞKAN)

Görev : ORGANİK KİMYA (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : hafizeozcan@trakya.edu.tr

MATEMATİK BÖLÜMÜ

Dr. Öğr. Üyesi Hakan KARAYILAN

Görev : ANALİZ VE FONKSİYONLAR TEORİSİ (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 235 28 25 » Dahili : 1125
TÜ E-Posta : hakankarayilan@trakya.edu.tr