Akademik Kadro


BİYOLOJİ BÖLÜMÜ

Prof. Dr. Selçuk YURTSEVER

Görev : GENEL BİYOLOJİ (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 235 28 24 » Dahili : 1216
TÜ E-Posta : s.yrts@trakya.edu.tr

FİZİK BÖLÜMÜ

Prof. Dr. Selim KARA

Görev : GENEL FİZİK (Anabilim Dalı Başkanı)
GENEL FİZİK (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 235 95 92 » Dahili : 1143
TÜ E-Posta : skara@trakya.edu.tr

Prof. Dr. Serap Şentürk DALGIÇ

Görev : ATOM VE MOLEKÜL FİZİĞİ (Anabilim Dalı Başkanı)
Telefon : 0 (284) 235 95 92 » Dahili : 1139
TÜ E-Posta : serapd@trakya.edu.tr

Prof. Dr. Şaban AKTAŞ

Görev : KATIHAL FİZİĞİ (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 235 95 92 » Dahili : 140
TÜ E-Posta : sabana@trakya.edu.tr

Prof. Dr. Şevket Erol OKAN

Görev : KATIHAL FİZİĞİ (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 235 95 92 » Dahili : 1151
TÜ E-Posta : erolokan@trakya.edu.tr

Prof. Dr. Seyfettin DALGIÇ

Görev : KATIHAL FİZİĞİ (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 235 92 95 » Dahili : 1135
TÜ E-Posta : seyfettindalgic@trakya.edu.tr

Doç. Dr. Sedat ŞENGÜL

Görev : ATOM VE MOLEKÜL FİZİĞİ (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 235 95 92 » Dahili : 1169
TÜ E-Posta : sedatsengul@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Dr. Sema MİNEZ

Görev : GENEL FİZİK (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 235 95 92 » Dahili : 1136
TÜ E-Posta : semaminez@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Dr. Serpil SUCU

Görev : GENEL FİZİK (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 235 95 92 » Dahili : 1123
TÜ E-Posta : serpilsucu@trakya.edu.tr

KİMYA BÖLÜMÜ

Prof. Dr. Şebnem Selen İŞBİLİR

Görev : KİMYA BÖLÜMÜ (Bölüm Başkanı)
BİYOKİMYA (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 235 11 79 » Dahili : 1242
TÜ E-Posta : sebnemselenisbilir@trakya.edu.tr

MATEMATİK BÖLÜMÜ

Doç. Dr. Seçil GEZEN

Görev : MATEMATİĞİN TEMELLERİ VE MATEMATİK LOJİK (Anabilim Dalı Başkanı)
MATEMATİĞİN TEMELLERİ VE MATEMATİK LOJİK (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 235 28 25 » Dahili : 1125
TÜ E-Posta : secilceken@trakya.edu.tr