2016-2017 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ÖSYM MERKEZİ YERLEŞTİRME PUANLARINA GÖRE (EK-1) YATAY GEÇİŞ BAŞVURUSU SONUÇLARI


1 Eylül 2013 tarih ve 28772 sayılı Resmi Gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren yönetmelikle "Yükseköğretim Kurumlarında Önlisans ve Lisans Düzeyindeki Programlar Arasında Geçiş,Çift Anadal,Yandal ile Kurumlararası Kredi Transferi Yapılması Esaslarına ilişkin Yönetmelik' e eklenen Ek Madde 1 uyarınca Fakültemiz Bölümlerine 2016-2017 Eğitim Öğretim yılı için yurtiçinden ÖSYM Merkezi Yerleştirme Puanı ile (Ek-1) yatay geçiş başvurusunda bulunan öğrencilerin başvuruları değerlendirilmiş olup,başvurusu kabul edilen / edilmeyen öğrencilerin Başvuru sonuçları aşağıdaki gibidir.

Resim

Başvurusu kabul edilen adayların kayıtlarını 19-21 Eylül 2016 tarihleri arasında Fakültemiz Öğrenci İşleri Servisine şahsen başvurarak yapmaları gerekmektedir.

 Kayıt için istenen belgeler:

1. Nüfus Cüzdan Fotokopisi
2. 3 adet fotoğraf
3. İkametgah belgesi


Bu içerik 08.09.2016 tarihinde yayınlandı ve toplam 675 kez okundu.