MACARİSTAN HÜKÜMET BURSLARI


Kültürel anlaşmalar kapsamında Macaristan Hükümetince 40 lisans, 65 yüksek lisans, 40 doktora ve 5 kısa dönemli araştırma bursu olmak üzere toplam 150 adet burs tahsis edildiğine ve 2021/2022 akademik yılı için adayların 15 Ocak 2021 tarihine kadar bursa başvuru yapabileceklerine ilişkin Yükseköğretim Kurulu Başkanlığından alınan ilgi yazı ektedir.

Burs başvuru koşulları ve genel şartlar http://abdigm.meb.gov.tr/www/2021-2022- hukmet-burslari/icerik/1490 adresinde yer almaktadır.
Bilgilerinize.
Ek Dosyalar
Bu içerik 10.12.2020 tarihinde yayınlandı ve toplam 119 kez okundu.