Akademik Kadro

BİYOLOJİ BÖLÜMÜ

Prof. Dr. Yılmaz ÇAMLITEPE

Görev : BİYOLOJİ BÖLÜMÜ (Bölüm Başkanı)
ZOOLOJİ (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 235 28 26 » Dahili : 1217
TÜ E-Posta : yilmazc@trakya.edu.tr

Prof. Dr. Belgin ELİPEK

Görev : HİDROBİYOLOJİ (Anabilim Dalı Başkanı)
Telefon : 0 (284) 235 28 25 » Dahili : 1206
TÜ E-Posta : belginelipekcamur@trakya.edu.tr

Prof. Dr. Çiler KARTAL

Görev : BOTANİK (Anabilim Dalı Başkanı)
BOTANİK (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 235 28 25 » Dahili : 1188
TÜ E-Posta : cilermeric@trakya.edu.tr

Prof. Dr. Ece ŞEN

Görev : TEMEL VE ENDÜSTRİYEL MİKROBİYOLOJİ (Anabilim Dalı Başkanı)
TÜ E-Posta : ecesen@trakya.edu.tr

Prof. Dr. Figen ERTAN

Görev : MOLEKÜLER (Anabilim Dalı Başkanı)
MOLEKÜLER (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 235 28 24 » Dahili : 1210
TÜ E-Posta : fertan@trakya.edu.tr

Prof. Dr. Fulya Dilek GÖKALP

Görev : GENEL BİYOLOJİ (Anabilim Dalı Başkanı)
GENEL BİYOLOJİ (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 235 28 25 » Dahili : 1174
TÜ E-Posta : fulyadilek@trakya.edu.tr

Prof. Dr. Nurten HACET

Görev : ZOOLOJİ (Anabilim Dalı Başkanı)
ZOOLOJİ (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 235 28 25 » Dahili : 1180
TÜ E-Posta : nurtenhacet@trakya.edu.tr

Prof. Dr. Zühal OKYAR

Görev : EKOLOJİ (Anabilim Dalı Başkanı)
Telefon : 0 (284) 235 28 25 » Dahili : 1218
TÜ E-Posta : zuhalo@trakya.edu.tr

Prof. Dr. Ahmet ASAN

Görev : GENEL BİYOLOJİ (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 235 28 24 » Dahili : 1219
TÜ E-Posta : ahasan@trakya.edu.tr

Prof. Dr. Ayşegül ÇERKEZKAYABEKİR

Görev : MOLEKÜLER (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 235 28 24 » Dahili : 1149
TÜ E-Posta : aysegulckb@trakya.edu.tr

Prof. Dr. Hüseyin GÜHER

Görev : HİDROBİYOLOJİ (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (282) 235 28 25 » Dahili : 1173
TÜ E-Posta : huseying@trakya.edu.tr

Prof. Dr. Kadri KIRAN

Görev : ZOOLOJİ (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 235 28 25 » Dahili : 1182
TÜ E-Posta : kadrikiran@trakya.edu.tr

Prof. Dr. Mehmet AYBEKE

Görev : BOTANİK (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 235 28 24 » Dahili : 1183
TÜ E-Posta : mehmetaybeke@trakya.edu.tr

Prof. Dr. Meral FENT

Görev : ZOOLOJİ (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 235 28 25 » Dahili : 1176
TÜ E-Posta : meralfent@trakya.edu.tr

Prof. Dr. Murat YURTCAN

Görev : GENEL BİYOLOJİ (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 235 28 25 » Dahili : 1201
TÜ E-Posta : myurtcan@trakya.edu.tr

Prof. Dr. Özlem Çetin ERDOĞAN

Görev : ZOOLOJİ (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 235 28 25 » Dahili : 1209
TÜ E-Posta : ozlemerdogan@trakya.edu.tr

Prof. Dr. Selçuk YURTSEVER

Görev : GENEL BİYOLOJİ (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 235 28 24 » Dahili : 1216
TÜ E-Posta : s.yrts@trakya.edu.tr

Prof. Dr. Utku GÜNER

Görev : HİDROBİYOLOJİ (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 235 28 26 » Dahili : 1177
TÜ E-Posta : uguner@trakya.edu.tr

Prof. Dr. Volkan AKSOY

Görev : EKOLOJİ (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 235 28 24 » Dahili : 1172
TÜ E-Posta : volkanaksoy@trakya.edu.tr

Doç. Dr. Beytullah ÖZKAN

Görev : GENEL BİYOLOJİ (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 235 28 24 » Dahili : 1181
TÜ E-Posta : beytullahozkan@trakya.edu.tr

Doç. Dr. Burak ÖTERLER

Görev : HİDROBİYOLOJİ (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 235 28 25 » Dahili : 1145
TÜ E-Posta : burakoterler@trakya.edu.tr

Doç. Dr. Burhan ŞEN

Görev : GENEL BİYOLOJİ (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 235 28 24 » Dahili : 1192
TÜ E-Posta : burhansen@trakya.edu.tr

Doç. Dr. Celal KARAMAN

Görev : ZOOLOJİ (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 235 28 25 » Dahili : 1189
TÜ E-Posta : celalkaraman@trakya.edu.tr

Doç. Dr. Evsel İNANÇ

Görev : EKOLOJİ (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : evseldenizhan@trakya.edu.tr

Doç. Dr. Filiz SANAL

Görev : MOLEKÜLER (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 235 28 25 » Dahili : 1171
TÜ E-Posta : filizsanal@trakya.edu.tr

Doç. Dr. Gülden YILMAZ

Görev : BOTANİK (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 235 28 24 » Dahili : 1208
TÜ E-Posta : guldenyilmaz@trakya.edu.tr

Doç. Dr. Mitat AYDOĞDU

Görev : ZOOLOJİ (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 235 28 25 » Dahili : 1195
TÜ E-Posta : mitataydogdu@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Hayati ARDA

Görev : BOTANİK (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 235 28 24 » Dahili : 1187
TÜ E-Posta : harda@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa KAYA

Görev : ZOOLOJİ (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 235 28 24 » Dahili : 1186
TÜ E-Posta : mkaya@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Necmettin GÜLER

Görev : BOTANİK (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 235 28 24 » Dahili : 1185
TÜ E-Posta : nguler@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Dr. Deniz AKSOY

Görev : TEMEL VE ENDÜSTRİYEL MİKROBİYOLOJİ (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 235 28 24 » Dahili : 1158
TÜ E-Posta : denizyuksel@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Dr. Ebru DİKER

Görev : GENEL BİYOLOJİ (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 235 28 24 » Dahili : 1193
TÜ E-Posta : ebrudikerburuldag@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Dr. Gamze ALTINTAŞ KAZAR

Görev : MOLEKÜLER (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 235 28 24 » Dahili : 1145
TÜ E-Posta : gamzealtintas@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Dr. Gazel Burcu AYDIN

Görev : HİDROBİYOLOJİ (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 235 28 25 » Dahili : 1145
TÜ E-Posta : gburcuaydin@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Kaan YENCE

Görev : EKOLOJİ (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : kaanyence@trakya.edu.tr

FİZİK BÖLÜMÜ

Prof. Dr. Fiğen BOZ

Görev : FİZİK BÖLÜMÜ (Bölüm Başkanı)
KATIHAL FİZİĞİ (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 235 95 92 » Dahili : 1159
TÜ E-Posta : figenb@trakya.edu.tr

Prof. Dr. Aydın ULUBEY

Görev : KATIHAL FİZİĞİ (Anabilim Dalı Başkanı)
KATIHAL FİZİĞİ (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (553) 857 71 00
TÜ E-Posta : aydinulubey@trakya.edu.tr

Prof. Dr. Mustafa ÖZCAN

Görev : YÜKSEK ENERJİ VE PLAZMA FİZİĞİ (Anabilim Dalı Başkanı)
TÜ E-Posta : ozcanm@trakya.edu.tr

Prof. Dr. Selim KARA

Görev : GENEL FİZİK (Anabilim Dalı Başkanı)
GENEL FİZİK (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 235 95 92 » Dahili : 1143
TÜ E-Posta : skara@trakya.edu.tr

Prof. Dr. Serap Şentürk DALGIÇ

Görev : ATOM VE MOLEKÜL FİZİĞİ (Anabilim Dalı Başkanı)
Telefon : 0 (284) 235 95 92 » Dahili : 1139
TÜ E-Posta : serapd@trakya.edu.tr

Doç. Dr. Nimet ZAİM

Görev : NÜLEER FİZİK (Anabilim Dalı Başkanı)
Telefon : 0 (284) 236 00 89 » Dahili : 1166
TÜ E-Posta : nimetzaim@trakya.edu.tr

Prof. Dr. Ertan ARDA

Görev : GENEL FİZİK (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 235 95 92
TÜ E-Posta : ertana@trakya.edu.tr

Prof. Dr. Fikret İŞIK

Görev : GENEL FİZİK (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 235 95 92 » Dahili : 1161
TÜ E-Posta : fikretisik@trakya.edu.tr

Prof. Dr. İlhan ERDOĞAN

Görev : GENEL FİZİK (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 235 95 92 » Dahili : 1147
TÜ E-Posta : ierdogan22@trakya.edu.tr

Prof. Dr. Nurşen SEÇKİN GÖRGÜN

Görev : YÜKSEK ENERJİ VE PLAZMA FİZİĞİ (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 235 95 92 » Dahili : 1162
TÜ E-Posta : nursenseckingorgun@trakya.edu.tr

Prof. Dr. Okan AKANKAN

Görev : KATIHAL FİZİĞİ (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 236 00 90 » Dahili : 1160
TÜ E-Posta : okanakankan@trakya.edu.tr

Prof. Dr. Şaban AKTAŞ

Görev : KATIHAL FİZİĞİ (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 235 95 92 » Dahili : 140
TÜ E-Posta : sabana@trakya.edu.tr

Prof. Dr. Şevket Erol OKAN

Görev : KATIHAL FİZİĞİ (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 235 95 92 » Dahili : 1151
TÜ E-Posta : erolokan@trakya.edu.tr

Prof. Dr. Seyfettin DALGIÇ

Görev : KATIHAL FİZİĞİ (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 235 92 95 » Dahili : 1135
TÜ E-Posta : seyfettindalgic@trakya.edu.tr

Doç. Dr. Mehmet Akif SABANER

Görev : YÜKSEK ENERJİ VE PLAZMA FİZİĞİ (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 235 95 92 » Dahili : 1144
TÜ E-Posta : asabaner@trakya.edu.tr

Doç. Dr. Sedat ŞENGÜL

Görev : ATOM VE MOLEKÜL FİZİĞİ (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 235 95 92 » Dahili : 1169
TÜ E-Posta : sedatsengul@trakya.edu.tr

Doç. Dr. Ünal DÖMEKELİ

Görev : YÜKSEK ENERJİ VE PLAZMA FİZİĞİ (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 235 95 92 » Dahili : 1170
TÜ E-Posta : unaldomekeli@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Ali İhsan MEŞE

Görev : KATIHAL FİZİĞİ (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 235 95 92 » Dahili : 1177
TÜ E-Posta : aliihsanmese@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Hülya KES

Görev : ATOM VE MOLEKÜL FİZİĞİ (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 235 11 79 » Dahili : 1155
TÜ E-Posta : hulyakesuyguner@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Mustafa ÇALIŞKAN

Görev : ATOM VE MOLEKÜL FİZİĞİ (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 235 11 79 » Dahili : 1154
TÜ E-Posta : mustafacaliskan@trakya.edu.tr

Öğr. Gör. Fahrettin DOLAŞTIR

Görev : GENEL FİZİK (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 235 95 92 » Dahili : 1134
TÜ E-Posta : fahrettindolastir@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Dr. Engin ÇİÇEK

Görev : GENEL FİZİK (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 235 95 92 » Dahili : 1175
TÜ E-Posta : engincicek@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Dr. Melek KIR

Görev : NÜLEER FİZİK (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : melekkir@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Dr. Mutlu ÇOLAKOĞULLARI

Görev : KATIHAL FİZİĞİ (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 235 95 92 » Dahili : 1124
TÜ E-Posta : mutlucolakogullari@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Dr. Nihal Talip YILDIZ

Görev : ATOM VE MOLEKÜL FİZİĞİ (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : nihaltalip@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Dr. Sema MİNEZ

Görev : GENEL FİZİK (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 235 95 92 » Dahili : 1136
TÜ E-Posta : semaminez@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Dr. Serpil SUCU

Görev : GENEL FİZİK (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 235 95 92 » Dahili : 1123
TÜ E-Posta : serpilsucu@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Dr. Vildan GÜDER

Görev : ATOM VE MOLEKÜL FİZİĞİ (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 235 95 92 » Dahili : 1206
TÜ E-Posta : vildanguder@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Batu HUNCA

Görev : GENEL FİZİK (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 235 95 92 » Dahili : 1207
TÜ E-Posta : batuhunca@trakya.edu.tr

KİMYA BÖLÜMÜ

Prof. Dr. Şebnem Selen İŞBİLİR

Görev : KİMYA BÖLÜMÜ (Bölüm Başkanı)
BİYOKİMYA (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 235 11 79 » Dahili : 1242
TÜ E-Posta : sebnemselenisbilir@trakya.edu.tr

Prof. Dr. Hülya YAĞAR

Görev : BİYOKİMYA (Anabilim Dalı Başkanı)
BİYOKİMYA (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 235 95 92 » Dahili : 1226
TÜ E-Posta : hyagar@trakya.edu.tr

Prof. Dr. Hüseyin Rıza Ferhat KARABULUT

Görev : ORGANİK KİMYA (Anabilim Dalı Başkanı)
ORGANİK KİMYA (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 235 95 92 » Dahili : 1234
TÜ E-Posta : fkarabulut@trakya.edu.tr

Prof. Dr. Nesrin ERSAN BEYNEK

Görev : ANORGANİK KİMYA (Anabilim Dalı Başkanı)
Telefon : 0 (284) 235 95 92 » Dahili : 1228
TÜ E-Posta : nesrinbeynek@trakya.edu.tr

Prof. Dr. Yasemin Bakırcıoğlu KURTULUŞ

Görev : ANALİTİK KİMYA (Anabilim Dalı Başkanı)
ANALİTİK KİMYA (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 235 95 92 » Dahili : 1218
TÜ E-Posta : ybakircioglu@trakya.edu.tr

Prof. Dr. Yüksel BAYRAK

Görev : FİZİKOKİMYA (Anabilim Dalı Başkanı)
FİZİKOKİMYA (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 235 95 92 » Dahili : 1202
TÜ E-Posta : yukselbayrak@trakya.edu.tr

Prof. Dr. Çiğdem BATIGÖÇ

Görev : FİZİKOKİMYA (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (282) 235 95 92 » Dahili : 1203
TÜ E-Posta : cigdembatigoc@trakya.edu.tr

Prof. Dr. Dilek BAKIRCIOĞLU

Görev : ANALİTİK KİMYA (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 235 95 92 » Dahili : 1219
TÜ E-Posta : dbakircioglu@trakya.edu.tr

Prof. Dr. Hakkı Mevlüt ÖZCAN

Görev : BİYOKİMYA (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 235 95 92 » Dahili : 1245
TÜ E-Posta : hmevlutozcan@trakya.edu.tr

Prof. Dr. Murat TÜRKYILMAZ

Görev : ANORGANİK KİMYA (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 223 02 16
TÜ E-Posta : mturkyilmaz@trakya.edu.tr

Prof. Dr. Ömer ZAİM

Görev : ORGANİK KİMYA (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 235 95 92 » Dahili : 1239
TÜ E-Posta : omerzaim@trakya.edu.tr

Prof. Dr. Özlen ALTUN

Görev : ANORGANİK KİMYA (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 235 95 92 » Dahili : 1209
TÜ E-Posta : ozlenaltunkeles@trakya.edu.tr

Doç. Dr. Gühergül ULUÇAM

Görev : ANORGANİK KİMYA (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 236 00 90 » Dahili : 1230
TÜ E-Posta : gulergul@trakya.edu.tr

Doç. Dr. Mesut BOZ

Görev : ORGANİK KİMYA (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 235 95 92 » Dahili : 1233
TÜ E-Posta : mesutboz@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Hayrettin BEYNEK

Görev : ORGANİK KİMYA (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 235 11 79 » Dahili : 1235
TÜ E-Posta : hayrettinbeynek@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Kenan SEZER

Görev : ANALİTİK KİMYA (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 235 95 92 » Dahili : 1221
TÜ E-Posta : kenansezer@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Taliha SİDİM

Görev : FİZİKOKİMYA (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 235 95 92 » Dahili : 1214
TÜ E-Posta : talihasidim@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Dr. Ali Osman KARATAVUK

Görev : ORGANİK KİMYA (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : aosmankaratavuk@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Dr. Ayşen Şuekinci YILMAZ

Görev : ORGANİK KİMYA (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 235 95 92 » Dahili : 1222
TÜ E-Posta : aysensuekinci@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Dr. Birgül KARADAĞ

Görev : FİZİKOKİMYA (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 235 95 92 » Dahili : 1225
TÜ E-Posta : birgulkaradag@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Dr. Hafize Özcan (ÇALIŞKAN)

Görev : ORGANİK KİMYA (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : hafizeozcan@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Dr. Zuhal HOŞGÖR

Görev : ORGANİK KİMYA (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 235 95 92 » Dahili : 1222
TÜ E-Posta : zuhalhosgor@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Perihan KIZILKAYA

Görev : ANORGANİK KİMYA (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 235 95 92 » Dahili : 1249
TÜ E-Posta : perihankizilkaya@trakya.edu.tr

MATEMATİK BÖLÜMÜ

Prof. Dr. Figen ÖKE

Görev : MATEMATİK BÖLÜMÜ (Bölüm Başkanı)
CEBİR VE SAYILAR TEORİSİ (Anabilim Dalı Başkanı)
CEBİR VE SAYILAR TEORİSİ (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 235 28 24 » Dahili : 1120
TÜ E-Posta : figenoke@trakya.edu.tr

Prof. Dr. Deniz AĞIRSEVEN

Görev : UYGULAMALI MATEMATİK (Anabilim Dalı Başkanı)
UYGULAMALI MATEMATİK (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 235 28 25 » Dahili : 1290
TÜ E-Posta : denizagirseven@trakya.edu.tr

Doç. Dr. Mustafa TELCİ

Görev : ANALİZ VE FONKSİYONLAR TEORİSİ (Anabilim Dalı Başkanı)
Telefon : 0 (284) 235 28 24 » Dahili : 1117
TÜ E-Posta : mtelci@trakya.edu.tr

Doç. Dr. Seçil GEZEN

Görev : MATEMATİĞİN TEMELLERİ VE MATEMATİK LOJİK (Anabilim Dalı Başkanı)
MATEMATİĞİN TEMELLERİ VE MATEMATİK LOJİK (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 235 28 25 » Dahili : 1125
TÜ E-Posta : secilceken@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Ali Emre EYSEN

Görev : TOPOLOJİ (Anabilim Dalı Başkanı)
TOPOLOJİ (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 235 28 24 » Dahili : 1120
TÜ E-Posta : aemreeysen@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Pelin TEKİN

Görev : GEOMETRİ (Anabilim Dalı Başkanı)
GEOMETRİ (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 235 28 24 » Dahili : 1135
TÜ E-Posta : pelintekin@trakya.edu.tr

Prof. Dr. Mehmet SEZGİN

Görev : UYGULAMALI MATEMATİK (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 235 28 24 » Dahili : 1118
TÜ E-Posta : mehmetsezgin@trakya.edu.tr

Prof. Dr. Yasemin ÇENGELLENMİŞ

Görev : CEBİR VE SAYILAR TEORİSİ (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 235 28 26 » Dahili : 1122
TÜ E-Posta : ycengel@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Arzu GÜLEROĞLU

Görev : UYGULAMALI MATEMATİK (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 235 28 25 » Dahili : 1121
TÜ E-Posta : arzuguleroglu@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Hakan KARAYILAN

Görev : ANALİZ VE FONKSİYONLAR TEORİSİ (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 235 28 25 » Dahili : 1125
TÜ E-Posta : hakankarayilan@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi İlker ŞAHİN

Görev : ANALİZ VE FONKSİYONLAR TEORİSİ (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 235 28 25 » Dahili : 1116
TÜ E-Posta : isahin@trakya.edu.tr

Dr. Öğr. Üyesi Tuna BAYRAKDAR

Görev : CEBİR VE SAYILAR TEORİSİ (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : tunabayrakdar@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Dr. Burcu ÖZTÜRK

Görev : CEBİR VE SAYILAR TEORİSİ (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 235 28 25 » Dahili : 1123
TÜ E-Posta : burcuozturk@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Dr. Kısmet KASAPOĞLU

Görev : UYGULAMALI MATEMATİK (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 235 28 25 » Dahili : 1153
TÜ E-Posta : kismetkasapoglu@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Emirhan HACIOĞLU

Görev : CEBİR VE SAYILAR TEORİSİ (Öğretim Elemanı)
TÜ E-Posta : emirhanhacioglu@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Engin ŞENEL

Görev : CEBİR VE SAYILAR TEORİSİ (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 235 28 25 » Dahili : 1112
TÜ E-Posta : enginsenel@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Koray TÜRK

Görev : UYGULAMALI MATEMATİK (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 235 28 25 » Dahili : 1112
TÜ E-Posta : korayturk@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Özlem YETÜT

Görev : GEOMETRİ (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 235 28 24 » Dahili : 1122
TÜ E-Posta : ozlemyetut@trakya.edu.tr

Arş. Gör. Yasemin IŞIK

Görev : UYGULAMALI MATEMATİK (Öğretim Elemanı)
Telefon : 0 (284) 235 28 25 » Dahili : 1153
TÜ E-Posta : yaseminisik@trakya.edu.tr