SAĞLIK ALANINDA LİSANS TAMAMLAMA PROGRAM KAYITLARI

SAĞLIK ALANINDA LİSANS TAMAMLAMA PROGRAMLARINA KAYIT YAPTIRACAK ADAYLARIN DİKKATİNE

Sağlık Alanında Lisans Tamamlama yerleştirme işlemleri tamamlanmıştır.

Kayıt Tarihleri: 15-22 Ağustos 2017
Kayıt Yeri: Fen Fakültesi Dekanlığı

 

KAYITTA İSTENECEK BELGELER 
1. Önlisans diplomasının aslı ya da yeni tarihli mezuniyet belgesi,
2. Fotoğraf (6 adet),
3. Adayın mezun olduğu Yükseköğretim Kurumundan almış olduğu transkript,
4. Adayın mezun olduğu Yükseköğretim Kurumundan almış olduğu ders içeriklerini gösterir belge,
5. Askerlik Durum Beyanı; (1995 ve daha önceki yıllarda doğmuş erkek adaylar için  Askerlik şubesinden veya e-devlet üzerinden  alınan askerlik durum belgesi.)

6.katkı Payı Ödemesi (Adaylar, kendilerinden istenilen belgelerle birlikte Dekanlığımıza başvurarak kayıt işlemini yaptıracak ve yapmaları gereken ödeme miktarını öğreneceklerdir.)

 

 

  • Kayıtlar, bütün belgeler tamamlanmış olarak belirlenen tarihler arasında şahsen yapılacaktır.
  • Belirtilen tarihler içerisinde kayıt yaptırmayan öğrenciler kayıt haklarından vazgeçmiş sayılırlar.
  • Gerçeğe aykırı belge verenler veya beyanda bulunanların kayıtları iptal edilerek haklarında yasal işlem yapılacaktır.
  • Yerleştirme işlemleri adayların beyanı üzerinden yapıldığından, kayıt sırasında adayların mezuniyet tarihi, diploma ve mezuniyet not ortalamalarının yerleştikleri üniversite tarafından kontrol edilerek kayıtlarının yapılmasına, kendi avantaj sağlamak suretiyle yanlış beyan veren adayların yerleştirmeden doğan haklarını kaybedeceklerinin bildirilmesine Yükseköğretim Kurulu Başkanlığı Yürütme Kurulu'nun 06/07/2017 tarihli toplantısında uygun bulunmuştur.
Bu içerik 16.08.2017 tarihinde yayınlandı ve toplam 543 kez okundu.